Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

І. Корчова, провідний інженер з охорони праці Луганського міського комунального підприємства «Житлосервгс»

Під час перевірок правильності безпечної експлуатації ліфтів в житлових будинках, власником яких є наша організація, а технічне обслуговування ліфтів, відповідно до договору, виконує спеціалізована організація, державний інспектор з охорони праці видає нам припис, у якому зроблено запис: «Машинні приміщення не укомплектовані діелектричними килимками і не забезпечені принциповими електричними схемами». Чи правомірні вимоги інспектора і чи можна, враховуючи, що тяжке фінансове становище підприємства не дає змоги укомплектувати більш як 500 машинних приміщень діелектричними килимками, працівникам, які йдуть за викликом виконувати роботу в цих приміщеннях, приносити килимки з собою, а потім забирати їх?

 

Відповідь

П. ПОШКУРЛАТ, начальник відділу нагляду в будівництві, за підйомними спорудами та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України

Згідно з вимогами п. 14.2ж Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 03.11.99 р. № 208, власник ліфта чи спеціалізована організація з обслуговування ліфтів повинні забезпечити в машинному приміщенні наявність принципової електричної схеми. З цією метою за вимогами ГОСТ 22011—95 «Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия» передбачено, що в документації, яка поставляється в комплекті з ліфтом, мають бути 3 екземпляри принципової електричної схеми. Пунктом 2.3.6 чинних Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів визначена необхідність виконання робіт в електроустановках, стоячи на діелектричному килимку. Перенесення діелектричних килимків з приміщення в приміщення може призвести до їх механічних пошкоджень і як наслідок — до втрати ними діелектричних властивостей.

 

 

Попереднє питання: «Де повинні проходити навчання працівники, які виконують роботи з підвішування вантажу на гак вантажопідйом¬ного крана без попередньої обв'язки вантажу, але з правом управління таким краном з підлоги? Яким нормативним до¬кументом це передбачено?»

 

Наступне питання: «Під час проїзду на роботу на автобусі, наданому підприємству згідно з договорсш з автопідприємством, з нашим працівником стався нещасний випадок (при різкому гальмуванні автобуса через непередбачену дорожню перешкоду працівник втратив рівновагу, впав і зламав ногу). Комісія з розслідування якого підприємства повинна розслідувати цей виадок і яким пунктом Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захво¬рювань і аварій на виробництві необхідно керуватися?»