Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

В. Романенко, спеціаліст з охорони праці Київського деревообробного заводу

Якими нормативними документами необхідно керуватися при наданні працівникам щорічних додаткових відпусток за роботи зі шкідливими і важкими умовами праці?

 

Відповідь

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про відпустки» щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці надається за Списком виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість праців¬ників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 17 листопада 1997 р. № 1290 (додаток 1 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679). У зазначеному Списку визначена максимальна тривалість відповідної відпустки. Згідно з Порядком застосування цього Списку, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики від 30.01.98 р. № 16 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.06.2003 р. № 150 і зареєстрованими Міністерством юстиції 18.06.2003 р. за № 496/7817), конкретна тривалість цієї відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці і базується на результатах гігієнічної оцінки умов праці за показниками та критеріями, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я і Міністерства праці та соціальної політики від 31 грудня 1997 р. № 383/55 «Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів» та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28 січня 1998 р. (№50/2490). Додаткова відпустка більшої тривалості, ніж встановлено за результатами атестації робочих місць за умовами праці, може бути надана працівнику за рахунок прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету і має бути передбачена колективним чи трудовим договором.

 

 

Попереднє питання: «Керуючись Списками виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, наше підприємство внесло в колективний договір перелік професій для надання додаткових відпусток. Чи обов'язково цей перелік повинен підтверджуватися результатами атестації їх робочих місць, проведеної відповідною лабораторією санепідстанції? »

 

Наступне питання: «Відповідно до Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпеки факторів виробничого середо¬вища умови роботи операторів комп'ютерного набору не належать до категорії шкідливих і важких. У той же час, оскільки робота оператора комп'ютерного набору пов'язана з підвищеною зоровою та нервово-емоційною напругою, умови його праці належать до умов з особливим характером. Що означає «особливий характер умов праці» і які пільги повинен одержувати оператор комп'ютерного набору за роботу в таких умовах і, зокрема, який працює в установах охорони здоров'я? »