Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

Працівники служби охорони праці ТОВ «Картол», Донецьк

З якого часу і за який період роботи працівник має право на отримання додаткової відпустки за шкідливі умови праці: з дня прийняття колективного договору, з дня затвердження результатів атестації робочих місць чи з дня роботи на підприємстві у шкідливих умовах праці? Якими нормативними документами регулюється це питання?

 

Відповідь

Згідно зі ст. 7 Закону «Про відпустки» щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умова¬ми праці надається за Списком виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, затвердженим поста¬новою Кабінету Міністрів від 17 листо¬пада 1997 р. № 1290 (додаток 1 у редакції постанови Кабінету Міністрів від 13 травня 2003 р. № 679). Конкретна тривалість цієї відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах. Відповідно до ст. 17 Кодексу законів про працю України колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у ньому. Проте сторони вправі й іншим чином визначити момент, з якого колективний договір набирає чинності. Після закінчення строку чинності колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.

 

 

Попереднє питання: «У жовтні 2003 p. MCEK встановила мені 20% втрати професійної працездатності у зв'язку з професійним захворюван¬ням (силікоз). До 01.01.91 р. я працював у шахті гірником очисного вибою, за 1990 р. середньомісячна заробітна плата становила 697 гри. У місцевому відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків вважають, що заробітна плата для визначення мені розміру страхових виплат як уже непрацюючому повинна розраховуватися на шахті, виходячи із заробітної плати гірників очисного вибою на час подання мною документів медико-соціальнгй експертній комісії, а це — 328 грн. на місяць (розрахунок проводився, виходячи із 2/3 тарифної ставки), тому що шахта вже рік вугілля не добуває, а працює тільки на водовідливі. Я з цим не згоден. А як правильно?»

 

Наступне питання: «Керуючись Списками виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, наше підприємство внесло в колективний договір перелік професій для надання додаткових відпусток. Чи обов'язково цей перелік повинен підтверджуватися результатами атестації їх робочих місць, проведеної відповідною лабораторією санепідстанції? »