Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

В. Шальньов, м. Ровеньки, Луганська область

У жовтні 2003 p. MCEK встановила мені 20% втрати професійної працездатності у зв'язку з професійним захворюван¬ням (силікоз). До 01.01.91 р. я працював у шахті гірником очисного вибою, за 1990 р. середньомісячна заробітна плата становила 697 гри. У місцевому відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків вважають, що заробітна плата для визначення мені розміру страхових виплат як уже непрацюючому повинна розраховуватися на шахті, виходячи із заробітної плати гірників очисного вибою на час подання мною документів медико-соціальнгй експертній комісії, а це — 328 грн. на місяць (розрахунок проводився, виходячи із 2/3 тарифної ставки), тому що шахта вже рік вугілля не добуває, а працює тільки на водовідливі. Я з цим не згоден. А як правильно?

 

Відповідь

О. СКРИПНИК, директор Департаменту політики державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики

Відповідно до п. 10 ст. 34 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових виплат потерпілому у зв'язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його частини) визначається згідно з порядком обчислення серед¬ньої заробітної плати для виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, що затверджується Кабінетом Міністрів. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням затверджений постановою Кабінету Міністрів від 26 вересня 2001 р. № 1266. Відповідно до п. 12 цього Порядку, якщо на дату звернення за страховою виплатою особа, яка має у зв'язку з ушкодженням здоров'я право на отримання страхових виплат, уже не працює на виробництві, з яким пов'язана втрата працездатності, середня заробітна плата обчислюється, виходячи з середньої заробітної плати відповідного працівника (на дату подання потерпілим документів медико-соціальній експертній комісії для встановлення йому ступеня втрати професійної працездатності) за тією профе¬сією (посадою, розрядом, роботою) на підприємстві (в цеху, на дільниці, ділянці), де працювала зазначена особа до моменту ушкодження здоров'я. У цьому разі за бажанням потерпілого середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат може обчис¬люватися відповідно до положення, затвердженого правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Однак така норма застосовується за умови роботи підприємства за повним графіком (5 робочих днів; 8-годинна зміна). Якщо підприємство працює за скороченим графіком, розрахунок середньої заробітної плати можна обчислювати, виходячи із середньої заробітної плати відповідної професії (посади) по галузі, як це передбачено частиною 14 ст. 34 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

 

 

Попереднє питання: «Чи всі працівники організації повинні проходити попередні медичні огляди при прийнятті на роботу і хто оплачує витрати "На проведення медоглядів?»

 

Наступне питання: «З якого часу і за який період роботи працівник має право на отримання додаткової відпустки за шкідливі умови праці: з дня прийняття колективного договору, з дня затвердження результатів атестації робочих місць чи з дня роботи на підприємстві у шкідливих умовах праці? Якими нормативними документами регулюється це питання?»