Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Сервіси:


ТОВ "КИЇВСЬКА ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ", ЗКПО:32590052

Дозволи на початок роботи та експлуатацією об'єктів

Дозвіл від Держпромгірнагляду на початок робіт та експлуатацією об'єктів №: 1.05.32-45.21.1
Орган, що видав дозвіл: територіальне управління по Київської області і м. Києва
Назва підприємства, організації, закладу: ТОВ "КИЇВСЬКА ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ", ЗКПО:32590052
Дозвил виданий на: виконувати роботи підвищеної небезпеки при будівництві, а саме:
- зварювальні, газополум`яні роботи (крім газопостачання);
- електропрогрівання бетону;
- експлуатація балонів із стисненими, зрідженими газами;
- застосування мастики на бітумній основі;
- застосування лако-фарбових покрить, грунтовок та шпаклівок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо). Роботи з нанесення протикорозійного ізоляційного покриття;
- роботи в шурфах, траншеях, котлованах;
- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2м;
- роботи на висоті з риштувань;
- будівництво, зведення, монтаж та демонтаж будинків та споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин;
- вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів (орендовані);
- стропальні роботи;
- управління самохідним технологічним устаткуванням;
експлуатація устаткування підвищеної небезпеки, а саме:
- зварювальний апарат СТШ-500; СТШ-250;
- екскаватори ЕО-43211А (рег. №06783КС); ЕО-411В (рег. №0749КС)
Види робіт, на які виданий дозвіл:  
Експлуатація об'єктів, на які виданий дозвіл:  
Дата видачі дозволу: 05.01.2005
Термін дії дозволу: 3 роки(ів) до 05.01.2008
Статус дозволу:  Закінчився термін дії