Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Сервіси:


ТОВ "БУДКОМПЛЕКСІНВЕСТ", ЗКПО:32246715

Дозволи на початок роботи та експлуатацією об'єктів

Дозвіл від Держпромгірнагляду на початок робіт та експлуатацією об'єктів №: 675.08.32-45.21.1
Орган, що видав дозвіл: територіальне управління по Київської області і м. Києва
Назва підприємства, організації, закладу: ТОВ "БУДКОМПЛЕКСІНВЕСТ", ЗКПО:32246715
Дозвил виданий на: виконання робіт підвищеної небезпеки при будівельно-монтажних роботах, а саме:
- зварювальні роботи (РДЕ) ;
- роботи в діючих електроустановках до 1000В ;
- роботи із застосуванням ручних електроінструментів ;
- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри ;
- будівництво, зведення, монтаж будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин;
а також експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:
- зварювальне обладнання: електрозварювальний трансформатор СТШ-250 У2, зав. №5678 інв. № 988; ТДМ, зав. №973 інв. № 992;
- електроустановки та електрообладнання: електричні перфоратори зав. № б/н інв. № 993; зав. № 67430 інв. № 998; зав. № 85158 інв. № 997;електрична дриль, зав.№897210 інв. №996.
Види робіт, на які виданий дозвіл:  
Експлуатація об'єктів, на які виданий дозвіл:  
Дата видачі дозволу: 03.06.2008
Термін дії дозволу: 5 роки(ів) до 03.06.2013
Статус дозволу:  Закінчився термін дії

 

Дозвіл від Держпромгірнагляду на початок робіт та експлуатацією об'єктів №: 147.05.32-45.21.1
Орган, що видав дозвіл: територіальне управління по Київської області і м. Києва
Назва підприємства, організації, закладу: ТОВ "БУДКОМПЛЕКСІНВЕСТ", ЗКПО:32246715
Дозвил виданий на: виконувати роботи підвищеної небезпеки при будівництві, а саме:
- зварювальні роботи (РДЕ елементів будівельних несучих та огороджувальних конструкцій (крім газопостачання));
- роботи в діючих електроустановках до 1000В (оперативне підключення електроінструменту та обладнання);
- роботи із застосуванням ручних електроінструментів (перфоратор, дриль, кутова шліфмашинка, електромолоток);
- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2м;
- будівництво, зведення, монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин (монтаж, демонтаж та ремонт елементів будівельних конструкцій будівель і споруд);
експлуатація устаткування підвищеної небезпеки, а саме:
- зварювальні трансформатори СТШ-250
Види робіт, на які виданий дозвіл:  
Експлуатація об'єктів, на які виданий дозвіл:  
Дата видачі дозволу: 21.02.2005
Термін дії дозволу: 3 роки(ів) до 21.02.2008
Статус дозволу:  Закінчився термін дії