Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Сервіси:


Виробничій Корпорації „Кедр-РВС Плюс”

Дозволи на початок роботи та експлуатацією об'єктів

Дозвіл від Держпромгірнагляду на початок робіт та експлуатацією об'єктів №: 2180.04.30-10.10.1
Орган, що видав дозвіл: Центральний апарат Держпромгірнагляду
Назва підприємства, організації, закладу: Виробничій Корпорації „Кедр-РВС Плюс”
Регіон (область): Луганська
Дозвил виданий на: виконання робіт підвищеної небезпеки:
- роботи із застосуванням ручних пневмомашин та інструментів;
- будівництво споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин;
- вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів;
- зварювальні роботи (на поверхні);
- підземні гірничі роботи (при виконанні робіт з реконструкції, реставрації,
відновлення і ремонті шахтних стволів), без права самостійного ведення
вибухових робіт
Види робіт, на які виданий дозвіл:  
Експлуатація об'єктів, на які виданий дозвіл:  
Дата видачі дозволу: 03.11.2004
Термін дії дозволу: 3 роки(ів) до 03.11.2007
Статус дозволу:  Закінчився термін дії