Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Нормативні документи:


НАОП 8.5.10-1.02-75

Основные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений при поисках и разведке полезных ископаемых

Информація про НАОП 8.5.10-1.02-75:мінгеологіі СРСР 1975. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Основні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими ізотопними джерелами випромінювань при пошуках і розвідці корисних копалин»

 

«НАОП 8.5.10-1.02-75 Основные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений при поисках и разведке полезных ископаемых» представлений в розділах Професійної нормативно-правової бібліотеки «НОРМАТИВ™ PRO»:

Електрона весія «НАОП 8.5.10-1.02-75 Основные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений при поисках и разведке полезных ископаемых». Доступний за передплатою. Переглянути у «Норматив™ PRO»