Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Нормативні документи:


НПАОП 0.00-4.05-03

(ДНАОП 0.00-4.05-03)

Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами

Додаткові (спеціалізовані або галузеві) назви: ДНАОП 0.00-4.05-03

Не діє. Інформація щодо відміни: Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1107

НПАОП 0.00-4.05-03 замінює наступні документи:
ДНАОП 0.00-4.05-93

Информація про НПАОП 0.00-4.05-03:Затв. постановою Кабінету міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1631.Втратила чинність, постанова КМ України від 6 жовтня 1993 р. № 831 «Про затвердження Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації». Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 313 від 11.03.2004

 

«НПАОП 0.00-4.05-03 Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» представлений в розділах Професійної нормативно-правової бібліотеки «НОРМАТИВ™ PRO»:

Електрона весія «НПАОП 0.00-4.05-03 Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами». Доступний за передплатою. Переглянути у «Норматив™ PRO»