Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Нормативні документи:


НПАОП 0.00-4.12-05

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.12-05 замінює наступні документи:
ДНАОП 0.00-4.12-99 (ДНАОП 0.00-4.12-94 "Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці 4 квітня 1994 р. № 30, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 травня 1994 р. за №95/304 (ГОСТ 12.0.004-90))

Информація про НПАОП 0.00-4.12-05:Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. №15, затверджено в мін'юст України 15.02.05 за №231/10511. Зміни: наказ Держкомітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.11.2007 р. N 273. Зміни: наказ Мінсоцполітики від 30.01.2017 р. N 140

 

«НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» представлений в розділах Професійної нормативно-правової бібліотеки «НОРМАТИВ™ PRO»:

Електрона весія «НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Доступний за передплатою. Переглянути у «Норматив™ PRO»