Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Нормативні документи:


НПАОП 40.1-1.01-97

(ДНАОП 1.1.10-1.01-97)

Правила безпечної експлуатації електроустановок

Додаткові (спеціалізовані або галузеві) назви: ДНАОП 1.1.10-1.01-97

НПАОП 40.1-1.01-97 замінює наступні документи:
НАОП 1.1.10-1.01-85 Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок (видання друге, перероблене і доповнене), затверджені Міненерго СРСР 10.09.85 та Президією ЦК галузевої профспілки 21.08.85

Информація про НПАОП 40.1-1.01-97:Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України від 06.10.1997 р. №257, зареєстровано в мінюст України 13.01.1998 р. № 11/2451. Із змінами: наказ Держнаглядохоронпраці України від 25.02.2000 р. № 26, зареєстрованол в мінюст України 06.04.2000 р. № 213/4434

 

«НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок » представлений в розділах Професійної нормативно-правової бібліотеки «НОРМАТИВ™ PRO»:

Електрона весія «НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок». Доступний за передплатою. Переглянути у «Норматив™ PRO»