Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Головна сторінка портала:

Норматив™ PRO

Професійна нормативно-правова бібліотека

Норматив™ PRO - Професійна нормативно-правова бібліотека

Використання Норматив ™ PRO рекомендовано листом Мінрегіонбуду (Мінбуду) № 11/9-500 від 28.04.2007 р., листом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.2006 р., листом Центральної СЕС № 03/921 від 06.05.2008 р. На Норматив ™ PRO отримано п'ять авторських свідоцтв.

На базі комплексу Норматив ™ PRO здійснюється нормативно-правове забезпечення дванадцяти Міністерств (Держкомітетів, Держслужб) України.

Також, практично всі найбільші підприємства України використовують у своїй діяльності Норматив ™ PRO.

Реєстр НПАОП

Реєстр нормативних актів з охорони праціКрім Реєстру нормативних актів з охорони праці, окремо представлені санітарні норми та норми пожежної безпеки

Наше підприємство виготовляє різні будівельні цвяхи. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 831, нами в жовтні 2001 р. було отримано дозвіл на початок робіт із зазначенням у ньому виду діяльності — виробництво метизів. Оскільки в переліку окрем...Відповідь з охорони праці

Государственными строительными нормами ДБН В.2.2-15-2005 "Жилые дома. Основные положения" установлены рациональные и экономические требования к архитектурно-планировочным решениям и инженерному оборудованию жилых домов с учетом необходимых санитарно-...Роз'яснення

Сьогодні в Україні спостерігається тенденція переходу гірничих підприємств до застосування вибухових речовин (ВР), які виготовляються на стаціонарних пунктах та у спеціальних доставочно-змішувальних зарядних машинах безпосередньо поблизу місць їх в...Стаття з охорони праці


 

Дозвільна діяльність

Реєстр дозволів на початок роботи та експлуатацією об'єктів