Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Головна сторінка портала:


Норматив™ PRO

Професійна нормативно-правова бібліотека

Норматив™ PRO - Професійна нормативно-правова бібліотека

Використання Норматив ™ PRO рекомендовано листом Мінрегіонбуду (Мінбуду) № 11/9-500 від 28.04.2007 р., листом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.2006 р., листом Центральної СЕС № 03/921 від 06.05.2008 р. На Норматив ™ PRO отримано п'ять авторських свідоцтв.

На базі комплексу Норматив ™ PRO здійснюється нормативно-правове забезпечення дванадцяти Міністерств (Держкомітетів, Держслужб) України.

Також, практично всі найбільші підприємства України використовують у своїй діяльності Норматив ™ PRO.

Реєстр НПАОП

Реєстр нормативних актів з охорони праціКрім Реєстру нормативних актів з охорони праці, окремо представлені санітарні норми та норми пожежної безпеки

З якого часу і за який період роботи працівник має право на отримання додаткової відпустки за шкідливі умови праці: з дня прийняття колективного договору, з дня затвердження результатів атестації робочих місць чи з дня роботи на підприємстві у шкідли...Відповідь з охорони праці

Государственными строительными нормами ДБН В.2.2-15-2005 "Жилые дома. Основные положения" установлены рациональные и экономические требования к архитектурно-планировочным решениям и инженерному оборудованию жилых домов с учетом необходимых санитарно-...Роз'яснення

З часу прийняття постанови Кабі­нету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1094 «Деякі питання розслідування та обліку не­щасних випадків, професійних захво­рювань і аварій на виробництві» ми­нуло більше трьох років....Стаття з охорони праці