Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Головна сторінка портала:

Норматив™ PRO

Професійна нормативно-правова бібліотека

Норматив™ PRO - Професійна нормативно-правова бібліотека

Використання Норматив ™ PRO рекомендовано листом Мінрегіонбуду (Мінбуду) № 11/9-500 від 28.04.2007 р., листом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.2006 р., листом Центральної СЕС № 03/921 від 06.05.2008 р. На Норматив ™ PRO отримано п'ять авторських свідоцтв.

На базі комплексу Норматив ™ PRO здійснюється нормативно-правове забезпечення дванадцяти Міністерств (Держкомітетів, Держслужб) України.

Також, практично всі найбільші підприємства України використовують у своїй діяльності Норматив ™ PRO.

Реєстр НПАОП

Реєстр нормативних актів з охорони праціКрім Реєстру нормативних актів з охорони праці, окремо представлені санітарні норми та норми пожежної безпеки

Составляется ли акт по форме Н-1, если несчастный случай произошел во время выполнения трудовых обязанностей со сторожем в состоянии алкогольного опьянения, который не был отстранен от работы руководством, так как несчастный случай произошел ночью (в...Відповідь з охорони праці

Согласно п. 2 действующих строительных норм СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" (Приложение № 2 "Правила подсчета площади квартир в домах и общежитиях, жилой площади общежитий, площади жилых зданий, площади помещений, строительного объема, площади застрой...Роз'яснення